הבריאה מביצה קוסמית

בריאה מביצה קוסמית

הבריאה מביצה קוסמית

ציור סלע מהר ערקוב,  מדבר הנגב  פענוח יהודה רוטבלום

לפי המיתוס הכנעני, הבריאה התחוללה בדחף התשוקה והזיווג שבין הרוח והתהום. האוויר והרוח יצאו לעולם כתוצאה מזיווג של שני אלמנטים: חמדה וערפל. אחר כך נוצרה הביצה הקוסמית, או ביצת העולם, וממנה בקע העולם כמות שהוא ונבראו כל הברואים, ומעל כולם חבורת האלים.

Rock art Canaanite Creation
השלבים לבריאת העולם  מהביצה הקוסמית

בספרם של גיא ונוגה דרשן “המיתולוגיה הכנענית” העוסק בין היתר בכתבי אוגרית מובאת גרסה כנענית לסיפור בריאת העולם על-פי דמשקיוס, פילוסוף ממוצא סורי בן המאה החמישית לספירה. הלה מצטט סופר כנעני בשם מוכוס, ולפי גרסה זו:

ראשית היה האוויר העליון והאוויר התחתון, שני אלו היו הראשונים ומהם נוצר האל עולם (עולמוס), שהוא גבול התבונה. אומרים שממנ מתוך המיזוג עם עצמו, נוצר כושר, אל התבונה, ואחרי כן נוצרה הביצה. כושר הוא הפותח את העוצמה הניתנת להבנה, הוא זה שיוצר את ההפרדה הראשונה בטבע השלם הבלתי נפרד. אחרי היווצרות האוויר העליון והתחתון התהוותה בקצה רוח אחת ושתי רוחות נוצרו באמצע, רוח המערב והדרום, ויש המחשיבים את הרוחות האלו כקודמות לאל עולם. כושר הוא השלב הראשון הניתן להבנה והביצה תיחשב לשמים, שהרי אומרים שכאשר היא נחצתה לשניים נוצרו מן החצאים שמים וארץ“.

חמשת השלבים ליצירת העולם  מסומנים על התמונה

ראשית היה האוויר העליון והאוויר התחתון

נוצר האל עולם-עולמוס

נוצר כושר, אל התבונה

נוצרה הביצה

היא נחצתה לשניים נוצרו מן החצאים שמים וארץ

 אין פלא אפוא שהביצה מופיעה בתרבויות שונות בסיפורי הבריאה. גרסה כנענית זו, על אודות הבריאה מביצה לא נודעה במיוחד, אך היא רווחה בחלקים נרחבים בעולם.  הביצה כמקור חיים היא דבר שכיח בתרבויות רבות

 israelrockart@gmail.com  לקניית הספר  ציורי סלע בנגב שלחו פרטים

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *