Category: book

 

ציורי סלע בנגב

ציורי סלע בנגב

 ציורי סלע בנגב – ספר יהודה רוטבלום במדבר הנגב התקיימו במשך אלפי שנים תרבויות של נוודים. הם הותירו לנו אלפי ציורי סלע שמהם ניתן ללמוד על אמונותיהם ודרך מחשבתם. הספר משחזר את ההוויה הפרה-היסטורית של נוודי המדבר, דרך עולמם הרוחני כמשתקף מנושאי ציורי הסלע. הוא  מנסה לחברם לחוכמת העבר בדמותRead More …